Տարեմուտ


Տարեմուտի տոնի խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը:

Որոտման Որդիների` Հակոբոս առաքյալի և Հովհաննես ավետարանչի հիշատակության օր.


Որոտման սուրբ որդիների` Հակոբոս առաքյալի և Հովհաննես ավետարանչի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը:

Ս. Ստեփանոս Նախավկայի և առաջին մարտիրոսի հիշատակության օր


Ս. Ստեփանոս Նախավկայի և առաջին մարտիրոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը:

Ս. Պետրոս և Ս. Պողոս առաքյալների հիշատակության օր


Ս. Պետրոս և Ս. Պողոս առաքյալների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը:

Ս. Դավիթ մարգարեի և Հակոբոս Տյառնեղբայր առաքյալի հիշատակության օր


Ս. Դավիթ մարգարեի և Հակոբոս Տյառնեղբայր առաքյալի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը:

Տոն սուրբ կույսերի` Ինդոսի և Դոմնայի


Սուրբ կույսեր Ինդոսի և Դոմնայի, Գղերիկոս քահանայի և նիկոմիդացիների եկեղեցում այրված երկու բյուր նահատակների հիշատակության խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը:

Ս. Թեոպոմպոս եպիսկոպոսի, Թեովնաս վկայի և չորս զինվորների հիշատակության օր


Ս. Թեոպոմպոս եպիսկոպոսի, Թեովնաս վկայի և չորս զինվորների` Բասոսի, Եվսեբիոսի, Եվտիքեսի և Բասիլիդեսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը:

Ս. Հայրապետներ Իգնատիոսի, Ադդեի և Մարութա եպիսկոպոսի հիշատակության օր


Ս. Հայրապետներ Իգնատիոսի, Ադդեի և Մարութա եպիսկոպոսի հիշատակության տոնի խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը:

Ս. Հակոբ Մծբնա Հայրապետի, Մարուգե ճգնավորի և Մելիտոս եպիսկոպոսի հիշատակության օր,


Ս. Հակոբ Մծբնա Հայրապետի, Մարուգե ճգնավորի և Մելիտոս եպիսկոպոսի հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը:

Սբ. Անաստաս քահանայի, Վարոսի, Թեոդորիտի և նրա որդիների հիշատակության օր


Սբ. Անաստաս քահանայի, Վարոսի, Թեոդորիտի և նրա որդիների հիշատակության օրվա խորհուրդը մեկնում է Տ. Նշան քահանա Ալավերդյանը: