Հուլիսի 7


2018թ. հուլիսի 7-ի օրվա խորհուրդը (Ելք. 25:10-14, Հս. 3:14-4:18, Ա Թգ. 6:18-7:2, Բ Թգ. 6:12-19, Եբր. 9:1-10, Մտ. 5:17-20) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: 

Հուլիսի 6


2018թ. հուլիսի 6-ի օրվա խորհուրդը (Հռ. 16:17-27, Մտ. 15:39-16:12) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հուլիսի 5


2018թ. հուլիսի 5-ի օրվա խորհուրդը (Հռ. 15:30-16:16, Մտ. 15:29-38) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: 

Հուլիսի 4


2018թ. hուլիսի 4-ի օրվա խորհուրդը (Հռ. 15:14-29, Մտ. 15:21-28) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հուլիսի 3


2018թ. հուլիսի 3-ի օրվա խորհուրդը (Հռ. 15:1-13, Մտ. 15:1-20) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հուլիսի 2


2018թ. հուլիսի 2-ի օրվա խորհուրդը (Հռ. 11:25-36, Մտ. 14:22-36) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: 

Հունիսի 24


2018թ. հունիսի 24-ի օրվա խորհուրդը (Ես. 2:5-11, Հռ. 9:30-10:4, Մտ. 13:24-30) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 23


2018թ. հունիսի 23-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 6:2-10, Ես. 45:1-3, Ա Տմ. 2:1-7, Ղկ. 11:14-23) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 22


2018թ. հունիսի 22-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 9:17-27, Մտ. 13:16-23) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 21


2018թ. հունիսի 21-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. 8:7-10, Ես. 61:6-9, Ա Կր. 12:4-11, Ղկ. 12:32-40) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 20


2018թ. հունիսի 20-ի օրվա խորհուրդը (Պահք - Հռ. 9:1-16, Մտ. 13:1-8) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը:

Հունիսի 19


2018թ. հունիսի 19-ի օրվա խորհուրդը (Իմս. Դն. 2:1-49, Եբր. 11:32-40, Մտ. 24:9-15) մեկնում է Ներսես աբեղա Հարությունյանը: