Ո՞վ է մերձավորը


Ինչո՞ւ և ինչպես սիրել մերձավորին։ Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը։

Սիրո պատվիրանը (Մարկ. 12:28-34, Մատթ. 22:34-40, Ղուկ. 10:25-28)


Ինչու՞ է Հիսուս առաջին ու մեծագույն պատվիրանը համարում Սիրո պատվիրանը: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Երախայից պատրաստություն. հատուցում


Քրիստոսի երկրորդ գալուստից, մեռելների ընդհանրական հարությունից հետո ինչպե՞ս է տեղի ունենալու ահեղ դատաստանը, ինչպե՞ս է այն տարբերվելու երկրային դատերից: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Հարության հաղթանակը (Մարկ. 16:1-8)


Ճանաչու՞մ ենք արդյոք Քրիստոսին: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Երախայից պատրաստություն. ընդհանրական հարություն


Մեռելների հարության մասին ի՞նչ են ասում Հին Կտակարանը, Դանիել, Եզեկիել մարգարեները, Պողոս առաքյալը: Եկեղեցու հայրերն ու մատենագիրները ինչպե՞ս են անդրադառնում հարուցյալ մարմինների սեռային պատկանելության կամ տարիքին: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Աստծունը՝ Աստծուն (Մատթ. 22:15-22, Մարկ. 12:13-17, Ղուկ. 20:20-26)


Ինչո՞ւ էին փարիսեցիները տարբեր հարցադրումներով փորձում ծուղակը գցել Հիսուսին: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Երախայից պատրաստություն. Քրիստոսի երկրորդ գալուստ


Ե՞րբ է տեղի ունենալու Տիրոջ երկրորդ գալուստը, Ավետարանում ինչպե՞ս են նկարագրվում երկրորդ գալստյանը նախորդող նշանները: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Տառապած սիրո հաղթանակը


Ինչպե՞ս Աստված արտահայտեց իր սերը մարդկության հանդեպ: Խաչի վրա մահը հաղթանա՞կ է, թե՞ պարտություն: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Երախայից պատրաստություն. Քրիստոսի Թաղումը, Հարությունն ու Համբարձումը


Քրիստոսի Հարությամբ ինչպե՞ս է իմաստավորվում Տիրոջ խաչելությունը, մահը և թաղումը: Ինչու՞ Քրիստոս համբարձվեց: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը:

Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ (Մատթ. 21:1-11, Մարկ. 11:1-11, Ղուկ. 19:29-40)


Ինչպե՞ս են մարդիկ ընդունում Հիսուսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ քաղաք, խոնարհության, սիրո և նվիրումի ի՞նչ օրինակ է ցույց տալիս Հիսուս: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Ինչպե՞ս շահույթով գործարկել դրամը (Մատթ. 25:14-30, Ղուկ. 19:11-27)


Քանքարների առակում երեք ծառաներից յուրաքանչյուրն ինչպե՞ս է գործարկում իրեն վստահված կարողությունը, ո՞վ է գովեստի արժանանում: Այսօր ամենքս այդ ծառաներից որի՞ն ենք նման: Մեկնաբանում է Տ. Ռուբեն վարդապետ Զարգարյանը:

Երախայից պատրաստություն. Քրիստոսի Ծնունդ, Խաչի խորհուրդ


Ինչո՞ւ են Սուրբ Գիրքն ու եկեղեցու վարդապետներն տարբերակում Քրիստոսի երկու ծնունդ, ինչպե՞ս է նկարագրվում Հրաշափառ Ծնունդը: Ինչպե՞ս Աստվածորդին սրբագործեց խաչը՝ այն վերածելով հաղթության նշանի: Մեկնաբանում է Տ. Զաքարիա ծայրագույն վարդապետ Բաղումյանը: