obB-3Eu-LoM

Ատելության խոսքը մի շարք նոր հատկանիշներով քրեականացնելու նախաձեռնությանը շատերը բացասական են արձագանքում: Ի՞նչ վտանգներ են տեսնում այս բարեփոխման ճանապարհին։ Հնարավո՞ր է օրենքով բացառել ատելության խոսքը մեր կյանքից և հանրային հարաբերություններից։

Serie: Option
2020-02-12T22:05:00+04:00