Է՜, Լամբո, Լամբո

Պատմում է Հակոբը

Մեկնաբանություններ