Սոցիալական ձեռներեցություն Տավուշի թեմում

Տավուշի թեմի առաջնորդարանում Իջևան քաղաքի և հարակից գյուղերի ավելի քան 20 կանայք ընդգրկված են «Տավուշի սոցիալական ձեռներեցության» նախագծում: 
 
Մեկնաբանություններ