Տեղեկատվական կրիչներ. մաս 1-ին

Տեղեկատվական կրիչներ համարվում են բոլոր այն առարկաները, որոնց միջոցով պահպանվում և փոխանցվում է տեղեկատվությունը: Հաղորդման այս մասում ընդհանուր կերպով ներկայացվում է տեղեկատվական կրիչների զարգացման պատմությունը` ժայռապատկերներից մինչև տպագրության գյուտը Եվրոպայում: Ժայռապատկերները, ժայռագրերը, սեպագիր սալիկները, պապիրուսը, մագաղաթը, թուղթը, ոլորագլանը, կոդեքսը` էջերով գիրքը, դիտարկվում և մեկնաբանվում են իբրև տեղեկատվական կրիչներ:
Մասնակցում են՝
Կարեն Մաթևոսյան, պատմաբան
Արմինե Զոհրաբյան, դրամագետ
Հասմիկ Հմայակյան, արևելագետ
Հաղորդման հեղինակ և ռեժիսոր՝ Տիգրան Թամամյան:

 

2013-05-16T10:10:46+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ