nQ8fhFgns44

«Երբ սիրում ես, բոլոր խնդիրները փոքր են, իսկ դրանք հաղթահարելը մեզ ուժ է տալիս»: Այսպես են կարծում Աստղիկն ու Հրանտը:

2019-05-12T22:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ