QAHfzxHu3No

2019թ. նոյեմբերի 21-ի օրվա խորհուրդը (21 † Եշ. ԴՁ. Դ օր Յիսնակաց պահոց: Ընծայումն Ս. Աստուածածնի երից ամաց ի Տաճարն — Երգ. 1.1-11: Առ. 11.30-12.4: Ես. 52.7-10: Զք. 2.10-13: Մղք. 3.1-2: Բ Կր. 6.16-7.1: Ղկ.1.39-56:) մեկնում է Տ. Աբրահամ քահանա Մարտիրոսյանը:

2019-11-21T08:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ