nC86KX01hBI

2020թ. հունվարի 14-ի օրվա խորհուրդը (14 Գշ. ԳՁ. Տօն Ծննդեան Ս. Յովհաննու Կարապետին: Առ. 8.4-11: Մաղաք. 4.4-6: Ես. 40.3-5: Գործ.13.25-33: Ղուկ. 1.57-80:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

2020-01-14T08:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ