-Nh3mYXZHjI

2020թ. հունվարի 19-ի օրվա խորհուրդը (19 † Կիր. ԱԿ. Ա կիր զկնի Ս. Ծննդեան: Ես. 54.1-13:Ա Տիմ. 1.1-11: Յովհ. 2.1-11:) մեկնում է Տ․ Զարեհ քահանա Աշուրյանը։

2020-01-19T08:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ