Xx4HgtZyoRc

2019թ. նոյեմբերի 16-ի օրվա խորհուրդը (16 Շբ. ԱԿ. Սրբոց առաքելոցն Անդրէի եւ Փիլիպպոսի — Իմս. 9.13-10.2: Երեմ. 16.16-19:Գրծ. 8.26-40: Յհ. 1.35-51:) մեկնում է Զարեհ քահանա Աշուրյանը:

2019-11-16T08:05:00+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ