Alt

Մարկոսի ավետարան 11. 12-14

Հաջորդ օրը, մինչ Բեթանիայից դուրս էին գալիս, Հիսուս քաղցած էր: Հեռվից մի տերևալից թզենի տեսնելով եկավ, որ վրան մի բան գտնի և երբ մոտեցավ, ոչինչ չգտավ, այլ միայն տերև, որովհետև տակավին թզի ժամանակը չէր: Հիսուս խոսքը թզենուն ուղղեց ու ասաց` էլ քեզնից ոչ ոք պտուղ չուտի հավիտյան»:
Ինչպե՞ս դրան արձագանքեց Պետրոս առաքյալը, ինչո՞ւ Քրիստոս անիծեց թզենին, ի՞նչ խորհուրդ ուներ այս ծառը հրեաների համար: Մեկնաբանում է Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանը:

2015-11-24T15:57:10+04:00
Telecast type: Հաղորդաշար
Մեկնաբանություններ